Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

kkkk

<div style="width:425px;text-align:left"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;color: #0000CC;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideboom.com/presentations/337230/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82" title="διαφάνεια εξάσκησης">διαφάνεια εξάσκησης</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="425" height="370" id="onlinePlayer337230"><param name="movie" value="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=337230" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashVars" value="" /><embed src="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=337230" width="425" height="370" name="onlinePlayer337230" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer%22allowScriptAccess=%22always" quality="high" bgcolor="#ffffff" allowFullScreen="true" flashVars="" ></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View <a href="http://www.slideboom.com/" style="color: #0000CC;">more presentations</a> or <a href="http://www.slideboom.com/upload" style="color: #0000CC;">Upload</a> your own.</div></div>

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Δομή σεναρίου

2.1 Η δομή ενός σεναρίου
Σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα του δημιουργού μέχρι τη λεπτομερή περιγραφή της ολοκλήρωσής της.
Απευθύνεται πρωτίστως σε διδάσκοντες, ενώ μέρος του σεναρίου και συγκεκριμένα το φύλλο εργασίας απευθύνεται στους μαθητές.
            Ο όρος καθιερώθηκε στη χώρα μας από την περίοδο των επιμορφώσεων της «Οδύσσειας « (1999-2001) και συνοδεύει έκτοτε κάθε σχεδόν απόπειρα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Όπως κάθε όρος που αξιοποιείται εκτενώς (βλ. π.χ. το περιεχόμενο του όρου επικοινωνιακή αντίληψη στη γλωσσική διδασκαλία, διαθεματική προσέγγιση κτλ. ), έτσι και  στην προκειμένη περίπτωση το περιεχόμενό του καθίσταται ασαφές. Η λογική του σεναρίου, όπως τουλάχιστον χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο των παραδειγμάτων που αναπτύχθηκαν ως τώρα, τείνει να κινείται ανάμεσα στη λογική του σχεδίου μαθήματος (lesson plan)-περιγράφεται ένα σύντομο σε διάρκεια μάθημα σε στενή σύνδεση με τη σχολική ύλη και την ισχύουσα σχολική λογική-και ανάμεσα στη λογική του σχεδίου εργασίας (project) (προσέγγιση της σχολικής ύλης με ευρύτητα, μεγαλύτερη πρωτοβουλία στην κίνηση των μαθητών, υιοθέτηση αρχών της προοδευτικής παιδαγωγικής σε μεγαλύτερη έκταση, διερευνητική λογική κτλ.).
            Το πιο δύσκολο είναι να αντιληφθούμε και να συμφωνήσουμε στο βαθύτερα πολιτικό περιεχόμενο που αποκτάει η κάθε πρότασή μας για διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ή γενικότερα η κάθε πρόταση ) από τη στιγμή που καλλιεργεί συγκεκριμένου τύπου δεξιότητες-επομένως και υποκειμενικότητες-, αναδεικνύει ή αποσιωπά θέματα, προτείνει την αξιοποίηση συγκεκριμένων τεχνολογιών με συγκεκριμένο τρόπο και επομένως συνεισφέρει στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον σχολικό γραμματισμό στην εποχή μας. Επειδή η συμφωνία στο  δεύτερο σκέλος είναι δύσκολη και συναρτάται σε σημαντικό βαθμό και με τις ιδιαιτερότητες των διδακτικών αντικειμένων, θα ξεκινήσουμε από την περιγραφή της δομής που μπορεί να έχει ένα σενάριο, αξιοποιώντας και άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί ως τώρα.
            Η διατύπωση μιας ενιαίας δομής έχει και αυτή τη σημασία της. Πρωτίστως γιατί μια συγκεκριμένη δομή μπορεί να βοηθάει να γίνεται περισσότερο διαφανές και το (πολιτικό ) περιεχόμενο της πρότασης. Δευτερευόντως, γιατί συνεισφέρει στην καθιέρωση ενός συγκεκριμένου απαιτητικού κειμενικού είδους απαραίτητο για προσπάθειες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Τέλος, και σε συνάρτηση με το προηγούμενο, γιατί πολλά από τα σενάρια μπορεί να αποτελέσουν το υλικό στο οποίο θα στηριχθεί μεγάλο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας.
1. Ταυτότητα
Η ενότητα αυτή και η επόμενη αποβλέπει στο να διευκολύνει τον αναγνώστη να αντιληφθεί πολύ σύντομα αν η συγκεκριμένη πρόταση τον ενδιαφέρει ή όχι, γι΄αυτόν το λόγο η περιγραφή εδώ είναι εξαιρετικά συνοπτική έως επιγραμματική.
Καλό έιναι να αποτυπώνονται εδώ τα κάτωθι:
·        Κάποιος τίτλος
·        Δημιουργός-δημιουργοί
·        Αν το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη ή αποτελεί πρόταση για